Sustainable Business – From Whiteboard to Reality

Managementkonsult med hållbara affärer som specialitet. Stöd i hela processen från idé till kommersialisering.

Gert Kindgren

- Inspirationsföreläsningar
- Utbildning
- Affärsutvecklingsstöd på konsultbasis
- Styrelseuppdrag

Tänkvärt

Exempel på föreläsningar

Affärsmodeller och Business Model Canvas

Vad skapar affärsnytta? Att tänka i och beskriva affärsmodeller med hjälp av Business Model Canvas. Hållbarhet i affären (CSR, CSV)

Att förstå försäljning

Lösningsbaserad försäljning – processer och roller Hur man planerar och styr försäljning Köpprocessen hos kund

Marknadsföring i små bolag

Att förstå kundnytta Kopplingen till min affär av begreppen Segmentera, Differentiera och Positionera Hållbarhet som affärsnytta

Exportaffärer

Varför export? Är vi redo för export? Exportstrategier Hållbarhet – vad kan vi exportera, till vem

Att bygga och positionera kluster

Kluster i Triple Helix miljö Drivkrafter för olika aktörer - affärsarenor som exempel Positionering i praktiken

Konsultprofil

Företagsledning

Internationella affärer och relationer

Offentliga/politiskt styrda miljöer

Kommersialisering av innovationer

Styrelsearbete i SME

Business Model Canvas

Utbildning och stöd

Affärsdriven produkt- och säljutveckling med hållbara affärer som fokus

Bakgrund

Cleantech Östergötland
- VD, Affärsutveckling med hållbarhetsfokus
- 100 medlemsföretag
- Position som ett av Sveriges främsta cleantech-kluster

Executive MBA Growth, Linköpings universitet
- Tillväxtföretagets miljö

Micromuscle AB
- VD, Med Tech innovation

Teknikbrostiftelsen
- Rådgivare, Stöd till innovationer

A Kraft Resources AB
- VD, Affärsdriven produkt- och tjänsteutveckling inom ICT

Victron BV
- Marketing Manager

UNISYS
- Sales Manager

Primal Data
- Sales Manager